Liquiditeit
Terug naar overzicht
blog

Zes belangrijke scores in een kredietinformatierapport

Is het verstandig om producten of diensten op krediet te leveren? Onder welke voorwaarden is dit wel of niet het geval? Om de (financiële) betrouwbaarheid van een bedrijf te bepalen, kunt u gebruikmaken van een kredietinformatierapport. Hierin staan verschillende scores die de sterkte of zwakte van een bedrijf aangeven. Welke scores helpen u om de juiste beslissing te maken, en welke informatie kunt u uit iedere score halen? In dit artikel worden zes belangrijke scores besproken die u in een kredietinformatierapport tegenkomt.

Geen enkele score is een vaststaand gegeven. Onze scores bewegen mee met de dagelijkse nieuwe data die wij ontvangen van onze partners. Staar u dus niet blind op slechts één score, maar bekijk de scores als geheel. Hieronder zullen zes belangrijke scores die u in een kredietinformatierapport tegenkomt worden toegelicht.

1. De Graydon rating

Deze score deelt Nederlandse ondernemingen in op hun financiële gezondheid met een score AAA (zeer lage kans op wanbetaling) tot D (de onderneming is insolvent). De Graydon rating is een kredietrisicoclassificatie, die bedrijven binnen een branche met elkaar vergelijkt. Deze wordt gebaseerd op onder andere de jaarrekening, betaalscore, een risico-inschatting op basis van leeftijd, de omvang, de rechtsvormen, indien van toepassing, ongebruikelijke signalen die duiden op verhoogd risico. Deze kenmerken worden vervolgens vergeleken met de kenmerken van organisaties die de afgelopen 12 maanden in een financiële calamiteit zijn terechtgekomen. Komen de kenmerken vaak overeen? Dat kan wijzen op een hoog risicoprofiel.

2. De kredietlimiet

De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf zaken te doen. De hoogte van dit bedrag wordt onder andere berekend aan de hand van parameters in de jaarrekening. Op basis van het eigen vermogen en werkkapitaal wordt een basiskredietlimiet vastgesteld. Wanneer er geen jaarrekening beschikbaar is, wordt er naar andere criteria zoals leeftijd van het bedrijf en rechtsvorm gekeken. Vervolgens wordt deze basiskredietlimiet aan de hand van de risico-inschatting (zie de Graydon rating) bijgesteld tot de uiteindelijke kredietlimiet. De kredietlimiet vormt een waardeoordeel op korte termijn. Als een bedrijf de capaciteit heeft om haar facturen te betalen, dan betekent dit nog niet dat het ook correct gebeurt. Voor die informatie kunt u de betaalscore raadplegen.

3. De betaalscore

De betaalscore geeft aan tot op welke hoogte een organisatie haar facturen op tijd betaalt. Deze score wordt berekend aan de hand van betaalervaringen van verschillende leveranciers. De beschikbare betaalervaringen van de afgelopen 12 maanden worden herleid tot een gemiddelde score met een range van 1 tot 10. Er geldt: hoe hoger de score, hoe beter. Dit betekent namelijk dat een organisatie haar facturen binnen de afgesproken termijn betaalt.

4. De kredietvlag

De kredietvlag is de meest vereenvoudigde versie van de kredietlimiet en de Graydon rating. Hiermee wordt aangegeven of het aangaan van een kredietrelatie met het opgevraagde bedrijf verantwoord is. De kredietvlag werkt als een stoplicht.

  • Groen: het aangaan van een kredietrelatie wordt verantwoord geacht.
  • Oranje: het aangaan van een kredietrelatie wordt verantwoord geacht, maar er wordt geadviseerd om aangescherpte betalingsvoorwaarden te hanteren.
  • Rood: het aangaan van een kredietrelatie wordt niet verantwoord geacht.

5. De groeiverwachting

De groeiverwachting maakt een gerichte prognose over de verwachte groei van de totale activa van bedrijven en branches in de komende twaalf maanden. De score houdt rekening met een tal van data-elementen, zoals marktgegevens en financiële gegevens. Hieronder vallen de omzet- en liquiditeitsprognose van branches gebaseerd op jaarcijfers, het aantal starters en stoppers in branches, het totale betaalgedrag en wisselingen in bedrijfsstructuren. De groeiverwachting geeft u een unieke indicatie van de potentiële groeikansen van uw bedrijf. De score geeft een overzicht van de financiële ontwikkelingen van uw klantenportefeuille. Bekijk voor meer informatie de leaflet over de groeiverwachting.

6. De kans op opheffing

De kans op opheffing voorspelt hoe waarschijnlijk het is dat een bedrijf ophoudt te bestaan in de komende 12 maanden. Er zijn diverse elementen die de score bepalen, waaronder: omvang van het bedrijf, de juridische vorm, het betaalgedrag en de kredietrating. De kans op opheffing vormt een uitgangspunt om uw klanten te segmenteren en eventueel striktere betaalafspraken te maken, om zo onbetaalde facturen te voorkomen. Voorbeelden zijn familiebedrijven waar geen opvolging is, bedrijven die gaan fuseren. Bekijk hier de leaflet over de kans op opheffing.

Meer informatie?

Meer weten over kredietrapporten en welke scores u hierin kunt terugvinden? Bezoek deze pagina over het kredietrapport. Voor vragen kunt u ook altijd direct contact met ons opnemen, via service@graydon.nl of telefonisch via 020 567 95 01.

Download de leaflet

Gelijkaardige publicaties