Master Data Management
Terug naar overzicht
blog

Werkkapitaal optimaliseren: Stay focused

Beheersing van werkkapitaal is een van de belangrijke factoren in het genereren van cash en het verlagen van de financieringsbehoefte. De uitdagende economie in combinatie met teruglopende beschikbaarheid van MKB-financiering hebben veel bedrijven er toe aangezet het werkkapitaal nog eens extra onder de loep te nemen. De kunst is echter om deze focus ook in goede tijden permanent in uw organisatie ingebakken te krijgen.

Volgens Frans Cleton, Senior Manager at KPMG Advisory, vereist permanente focus op werkkapitaal allereerst gedragsverandering bij de managers binnen de organisatie. Te gemakkelijk zouden managers de focus kwijtraken door de complexiteit, het vervallen in oude gewoontes en de weerzin tegen beperking van de beschikbaarheid van werkkapitaal.

Geen bron van inkomsten

Veel bedrijven ontberen inderdaad de ervaring in het streven naar een optimum in het werkkapitaal. Het werd bovendien nooit gezien als een bron van inkomsten. Het Amerikaanse organisatie- en adviesbureau Accenture deed onderzoek in de V.S. en West-Europa naar de meest genomen maatregelen met betrekking tot kostenbesparingen van het afgelopen jaar. Daartoe behoorden ontslagrondes, herstructureringen en het schrappen van functies. Optimalisatie van het werkkapitaal kan echter ook behoorlijke besparingen opleveren en heeft daarnaast een minder grote (negatieve) impact op de organisatie en haar medewerkers.

 

Drie focusgebieden

Een ander Amerikaanse consultancybureau, Ajilon, onderscheidt drie deelgebieden waarop in ieder geval een permanente focus zou moeten worden ingevoerd:
Accounts Receivable (verkorten betalingstermijn debiteuren)
Inventory (laag houden voorraad)
Accounts Payable (niet te vroeg betalen aan leveranciers)
 
Bij grote bedrijven zou de afdeling Treasury het liquide geld in het bedrijf zo optimaal mogelijk moeten beleggen. Om financiële managers en medewerkers ervan te overtuigen voldoende focus te houden op de besturing en monitoring van het werkkapitaal is meer nodig dan het instellen van een arsenaal aan kpi’s, (key performance indicators).
 

Geen eenmalige exercitie

Even terug naar Accenture. Om werkelijk het beheersen van het werkkapitaal integraal onderdeel van de bedrijfscultuur te maken, zal het thema niet moeten worden behandeld als een eenmalig iets. Personeel moet op continue basis worden getraind, de impact van het werkkapitaal moet op dagelijkse basis in de beslissingen meegenomen worden en niet onbelangrijk, op regelmatige basis worden gecommuniceerd door het management. 
Daarnaast zegt Accenture dat de werkkapitaaldoelstellingen moeten worden vertaald naar financiële ratio’s, performance criteria (KPI’s) en beloningsstructuren. 
 
Tot slot concludeert Frans Cleton in zijn betoog dat een goed doordachte sturing op de hoogte van het werkkapitaal leidend moet zijn. Managers zouden positief geprikkeld moeten worden door middel van beloningen, dialoog en ondersteuning. Goed beschouwd is het invoeren van een permanente focus op werkkapitaal dus vooral een kwestie van inzicht in het belang van werkkapitaal. Daarna volgt het overtuigen en het blijven communiceren om werkkapitaal blijvend op de agenda te houden. Een mooie uitdaging voor de moderne CFO.
Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...