Master Data Management
Terug naar overzicht
blog

Klant failliet? Deze 5 rechten beperken uw schade!

Crediteuren stellen mij vaak de vraag hoe zij zorgen dat ze niet met lege handen eindigen wanneer hun klant failliet gaat. Als het faillissement uitgesproken wordt, blijkt het in de praktijk helaas lastig om nog geld te krijgen. Crediteuren kunnen echter wel van te voren maatregelen nemen om hun positie te versterken. Maatregelen waarvan zij kunnen ‘profiteren’ als een klant plots failliet gaat. In dit blog leest u welke wettelijke mogelijkheden er bestaan om de schade zo veel mogelijk te beperken
 

Klant failliet? Voorkomen is beter dan genezen

In het kader van voorkomen is beter dan genezen, vormt een strikt debiteurenbeleid altijd de basis van het beperken van uw financiële risico’s. Weet met wie u zakendoet en verleen niet te lang uitstel van betaling. Als u de rekeningen te lang laat opstapelen, heeft het faillissement van uw klant veel meer impact. Tref betalingsregelingen, zodat u in ieder geval een deel van uw vordering ontvangt. 
Klant failliet
 

Wettelijke voorwaarden bij een faillissement

Daarnaast zijn er een aantal wettelijke mogelijkheden die uw schade flink beperken:
  1. Retentierecht en recht van reclame
  2. Eigendomsvoorbehoud   
  3. Pandrecht en hypotheekrecht
  4. Borgtocht en privé garantstelling 
  5. Uw vordering indienen bij de curator

1. Retentierecht en recht van reclame

De eerste optie die u mogelijk heeft, is gebruiken maken van het retentierecht. Dat betekent dat u een zaak die van uw debiteur is, maar die u onder u heeft (bijvoorbeeld ter reparatie), pas teruggeeft nadat uw klant de rekening betaalt. Een curator kan dit recht bij een faillissement wel doorbreken, maar u heeft een hoge voorrang op de opbrengst. 
 
Daarnaast kunt u een beroep doen op het recht van reclame. Dat betekent dat, indien uw debiteur de factuur niet betaald heeft, u uw zaken weer kan terugvorderen. Hier gelden wel strenge termijnen voor. Door de terugvordering wordt de overeenkomst ontbonden en het product is weer uw eigendom. 
 
Retentierecht en recht van reclame zijn opties die u heeft op grond van de wet. U hoeft dit dus niet af te spreken met de klant. 
 

2. Eigendomsvoorbehoud   

Ik zou elk bedrijf willen adviseren om producten altijd te leveren onder eigendomsvoorbehoud. Dat is wel iets wat u contractueel moet afspreken. Het leveren onder eigendomsvoorbehoud houdt in dat een leverancier wel producten aan de klant levert, maar het product weer kan terugvorderen als de factuur niet wordt betaald. 
 
Bij een faillissement is de kans klein dat rekeningen betaald worden. Daarom is het recht van eigendomsvoorbehoud een goede manier om de schade te beperken, door de geleverde goederen weer terug te halen. Wel blijft er altijd een risico dat uw klant de geleverde producten al heeft doorverkocht of bewerkt. Dat risico kunt u helaas maar moeilijk voorkomen. U kunt dit recht schriftelijk vastleggen in uw algemene voorwaarden. 
 

3. Pandrecht en hypotheekrecht

Een andere mogelijkheid is om zekerheden te vragen van uw afnemer bij het sluiten van de deal. Deze zogenaamde zekerheden krijgt u bijvoorbeeld in de vorm van een pandrecht of hypotheekrecht. U komt voor hypotheekrecht alleen in aanmerking bij registergoederen, maar een pandrecht kan in de praktijk vaker gevestigd worden.
 
Een voorbeeld: u verkrijgt een pandrecht op de auto van uw debiteur. Als de debiteur niet betaalt, heeft u het recht om de auto van uw debiteur te verkopen. Wel zijn er speciale regels aan de verkoop van de auto verbonden. Vanwege de complexiteit van deze wetgeving kunt u zich beter eerst juridisch laten adviseren voor u dit recht inzet. 
 

4. Borgtocht en privé garantstelling 

Nog een voorbeeld van het verkrijgen van zekerheden van uw afnemer, is het vragen van een borgtocht. Een borgtocht is een overeenkomst waarbij een derde zich verplicht om de facturen te voldoen, in het geval de debiteur dit zelf niet zou doen. 
 
Een andere vorm van zekerheid is wanneer de bestuurder van een vennootschap zich privé ook garant stelt voor de betaling van facturen. Zekerheden hoeft u niet perse vooraf af te spreken, maar kunnen ook in een later stadium worden toegepast. 
Let er wel op dat een curator dergelijke afspraken vlak voor een faillissement kan vernietigen. 
 

5. Uw vordering indienen bij de curator

Als uw klant failliet gaat  moet u uw vordering altijd, met voldoende bewijsmateriaal, indienen bij de curator. Als er geld genoeg is om (een deel van) de crediteuren te betalen, maakt u in ieder geval kans. Als u uw vordering niet indient, ontvangt u sowieso niets. 
 
Bovendien heeft u altijd recht om uw btw terug te vragen bij de fiscus, als uw rekening uiteindelijk niet wordt betaald. U heeft dan een brief van de curator nodig, waarin hij/zij verklaart dat u uw geld niet meer ontvangt. 
 

Laat u adviseren bij een faillissement

Zoals u merkt heeft u vaak meer mogelijkheden dan u denkt, om uw financiële risico’s te beperken. Laat u daarom altijd juridisch adviseren door een specialist, zodat u op de hoogte bent van al uw rechten en plichten. 
 
Meer lezen over dit onderwerp? Ga dan direct naar ons download center en download gratis de ePaper: 6 lessen na een faillissement
Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...