Aanmaning
Terug naar overzicht
blog

Hoeveel werkkapitaal heeft u nodig om optimaal te functioneren?

In heel wat ondernemingen staat de verbetering van het werkkapitaal hoog op de agenda van financiële managers. Sinds de crisis gaan zij veel bewuster om met inkomsten en uitgaven en verdwijnt het geld niet meer langs ramen en deuren naar buiten.

Ook kleinere ondernemingen en zelfstandigen streven ernaar om voldoende geld ter beschikking te hebben om uitgaven op korte termijn te bekostigen. Want op het einde van de maand dient de huur of het loon van de werknemers weer betaald te worden. Heel wat ondernemers liggen daar – ‘terecht’– wakker van. Zij stellen zich voortdurend de vraag of er voldoende geld is om alle kosten te dekken.

Hoeveel geld of werkkapitaal u hiervoor nodig heeft, kunt u berekenen.

Omzet is een belangrijke bron van werkkapitaal

Werkkapitaal is het geld waarmee de ondernemer letterlijk kan werken. Hij of zij kan er de uitgaven mee financieren. Eén van de belangrijkste bronnen van werkkapitaal zijn de klanten van de onderneming. Als zij hun rekeningen (op tijd) betalen, dan zorgen ze voor liquide middelen en omzet.

Opgelet, naast uw verkoop hebben ook uw voorraadbeheer en de betalingen aan uw leveranciers een belangrijke invloed op uw werkkapitaal.

Bereken uw behoefte aan werkkapitaal

Maar hoeveel geld heeft u eigenlijk nodig om optimaal te kunnen werken? De formule om dit te berekenen ziet er als volgt uit:

Het bedrag dat de onderneming nodig heeft om haar productieketen te financieren =

Vlottende activa (exclusief cash)
-
Vlottende passiva (exclusief financiële verplichtingen)

Het resultaat van deze berekening kan zowel positief als negatief zijn.

  • Bij een positieve uitkomst heeft de onderneming nood aan meer werkkapitaal.
  • Bij een negatieve uitkomst is er voldoende kapitaal aanwezig om alle korte termijn verplichtingen na te komen.

Verminder uw behoefte aan werkkapitaal

Ondernemingen met een lagere behoefte aan werkkapitaal zijn minder afhankelijk van externe bronnen van financiering. Ze hoeven geen extra geld te lenen. Het ideale plaatje dus voor elke ondernemer.

Bedrijven die meer werkkapitaal nodig hebben, kunnen op zoek gaan naar financiering of kunnen ook intern maatregelen nemen. Bekijk eens in uw onderneming hoe u de nood aan werkkapitaal kunt verlagen, door bijvoorbeeld:

  • uw kosten te verlagen,
  • uw debiteurensaldo te beperken,
  • uw voorraden zo laag mogelijk te houden,
  • leveranciers niet te vroeg betalen.

Meer informatie over de onderdelen van uw jaarrekening of tips over het berekenen van het werkkapitaal? Download dan gratis het e-book.

De jaarrekening lezen voor dummies

 

Gelijkaardige publicaties