Master Data Management
Terug naar overzicht
blog

Credit Management is het woord van de week

Als ondernemer kom je veel nieuwe termen tegen. Wij lichten elke week een relevant begrip toe, zodat je precies weet wat ermee bedoeld wordt. Het woord van deze week: Credit Management.

Wat is Credit Management?

Credit Management wordt vaak als synoniem gebruikt voor de term debiteurenbeheer. Meestal maakt Credit Management deel uit van de financiële administratie. Credit Management is echter meer omvattend en overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar Credit Managers hoog in aanzien staan en een belangrijke functie voor het bedrijf vervullen. In Europa is het woord en de functie pas de afgelopen decennia in de mode gekomen en wordt nu vaak te pas en te onpas gebruikt voor functies die veel minder omvattend zijn.

Wat doet Credit Management?

Credit Management zorgt voor een laag debiteurensaldo en voor lage afschrijvingen op debiteuren. Daarnaast levert het een bijdrage aan een gezond werkkapitaal en voor een prettige (betaal)relatie met je klant. In de praktijk wordt de benaming Credit Management vaak gegeven aan activiteiten, die je feitelijk moet aanduiden met debiteurenbeheer. Credit Management gaat verder en debiteurenbeheer moet dan ook als onderdeel van Credit Management gezien worden.

Wat heb je aan Credit Management?

Alle functies in een organisatie zijn van belang: Sales, Productie, Logistiek, maar Credit Management wordt veelvuldig als een niet primaire functie gezien en krijgt daardoor (te) weinig aandacht of prioriteit. In de huidige economische tijd, waarin de financiering van een onderneming dikwijls een lastige klus is, zou een hogere prioritering van Credit Management bedrijven meer adem geven. Nog maar al te vaak zit er namelijk te veel geld vast in het debiteurensaldo. Geld dat we beter kunnen gebruiken om onze bankfinanciering in te lossen of om onze crediteuren mee te betalen.

Wat is verder voor u van belang?

Veel ondernemers beschouwen een hoog debiteurensaldo als een gegeven, terwijl een actief Credit Management beleid in de praktijk bewijst dat het saldo in veel gevallen met tientallen procenten naar beneden kan. Een actief Credit Management beleid beperkt zich niet tot het administreren en nabellen van openstaande vorderingen, maar zal zijn invloed moeten laten gelden in tal van andere processen in de onderneming:

  • Welke afspraken maakt Sales?
  • Wat doet de kwaliteit van het product voor de “wil om te betalen” van de klant?
  • Zijn we in staat een zending tijdig tegen te houden als voorgaande bestellingen onbetaald zijn gebleven?

Met name de “strijd” tussen verkopers, die omzet willen/moeten maken en debiteurenbeheerders, die alleen maar oog hebben voor de risico’s van een debiteur, verlamt het effect van Credit Management. Steeds meer bedrijven geven Credit Management dan ook een andere plek in hun organisatie en zetten andere type medewerkers op die post. Geen louter administratieve medewerkers meer, maar mensen die in staat zijn klanten positief te beïnvloeden om de rekening eerder te betalen. En zo is de Credit Manager niet langer een passieve controleur, maar een actieve financiële accountmanager.

Lees hier meer over in ons ebook over de moderne creditmanager

                                       C190NL_Handboek-Voor-De-Moderne-Credit-Manager.png

Download gratis handboek voor de moderne creditmanager

Gelijkaardige publicaties