Crowdfunding
Terug naar overzicht
blog

Cashflow berekenen...hoe doet u dat?

U kunt voor een miljoen euro aan orders hebben uitstaan – als ze pas over drie maanden worden betaald terwijl u zelf nú uw eigen rekeningen moet betalen, heeft u een probleem. Daarom is het verstandig uw cashflow (letterlijk: contant geldstroom of kasstroom) scherp in het oog te houden. Bereken niet alleen uw huidige cashflow, maar maak ook een cashflowprognose (ook wel: liquiditeitsplanning). Dan weet u of alle in- en uitgaande geldstromen ook in de nabije toekomst op elkaar zijn afgestemd. Maar een cashflow berekenen...hoe doet u dat eigenlijk?

Cashflow berekenen

U kunt uw cashflow berekenen per periode of per project. De formule daarvoor is simpel: Cashflow = inkomende geldstroom – uitgaande geldstroom. Toch zit er een addertje onder het gras, want wat behoort precies tot uw inkomende en uitgaande geldstroom? Als u niet alle ingrediënten gebruikt, ontstaat een verkeerd beeld. Het ligt voor de hand dat u uw opbrengsten uit verkoop meeneemt in uw inkomende geldstroom en dat betaalde salarissen en de inkoop van grondstoffen onderdeel zijn van uw uitgaande geldstroom. Voor een accuraat totaalbeeld moet u echter alles meenemen, dus óók zaken als inkomsten uit beleggingen, kapitaalaflossingen, te betalen belastingen en opnamen van contant geld.

Meer ratio’s leren berekenen en andere manier om inzicht te krijgen in uw balans of die van klanten? Lees dan Jaarrekening voor Dummies.

Cashflowprognose

Het is nuttig te weten hoe uw cashflow er nu voor staat, maar het is nóg nuttiger te weten hoe deze in de toekomst verloopt. Uit een cashflowprognose volgt welke middelen u nodig heeft om uw directe verplichtingen te kunnen betalen, zoals rekeningen van leveranciers, huur en salarissen van medewerkers. U kunt met zo´n liquiditeitsplanning uw financiële risico’s inschatten en tijdig ingrijpen. Bovendien geeft een prognose u managementinformatie over de voortgang van uw investeringen.

Cashflow voor waardebepaling

Een cashflowberekening wordt ook gebruikt om de waarde van een bedrijf te bepalen. De bekendste methode is de ‘netto contante waarde’ methode die ook wel de ‘discounted cashflow’ methode wordt genoemd. Deze berekening geeft inzicht in de toekomstige geldstromen van het bedrijf, wat informatie is die investeerders graag inzichtelijk hebben. Meestal worden drie scenario’s berekend: worst case, best case en een scenario onder normale omstandigheden.

Tips voor een betere cashflow

  1. Bereken uw actuele cashflow regelmatig (of laat uw cashflow berekenen) en maak prognoses, zodat u altijd inzicht in uw geldstromen heeft. 
  2. Maak het voor klanten eenvoudig u te betalen. Bied meerdere betaalopties, zoals bankoverschrijving, creditcard, pinnen en bijvoorbeeld PayPal.
  3. Stimuleer klanten om u zo snel mogelijk te betalen. Kies een zo kort mogelijke betalingstermijn, wacht niet met herinneren en aanmanen - en bied klanten een korting op hun factuur als ze eerder betalen.
  4. Betaal uw eigen rekeningen zo laat mogelijk. Daarmee samenhangend: te laat betalen kan boetes opleveren. Dat is juist weer niet goed voor uw cashflow - dus niet doen.
  5. Stel betalingsvoorwaarden op en communiceer deze duidelijk aan uw klanten.
  6. Als u te maken heeft met seizoens- of andere invloeden, houd daar dan rekening mee bij het cashflow berekenen.

Meer informatie

Gaat u uw cashflow berekenen of wilt u er meer over weten? Deze wiki geeft u aanvullende achtergrondinformatie en Jaarrekening lezen voor Dummies biedt u meer praktische informatie.

Gelijkaardige publicaties