Wat betekent GDPR voor arbeidsbemiddelingsorganisaties?
Terug naar overzicht
blog

Wat betekent GDPR voor arbeidsbemiddelingsorganisaties?

Op 25 mei is de General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking gegaan. Deze Europese wetgeving bevat regels omtrent privacy en is specifiek gericht op de omgang met persoonsgegevens. Wat betekent dit voor arbeidsbemiddelingsorganisaties? Wat zijn de te ondernemen stappen? En wat is de impact van deze nieuwe wetgeving? Hiervoor zijn wij in gesprek gegaan met onze eigen HR Director, Ernesto de Miranda.

 

 

Wat is GDPR?

De wetgeving rondom GDPR heeft niet alleen als doel om bescherming van persoonsgegevens te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese markt te waarborgen. Kort samengevat omvat de wetgeving regels omtrent privacy, die specifiek gericht zijn op de omgang met persoonsgegevens.

Voor arbeidsbemiddelingsorganisaties, waar persoonsgegevens centraal staan, is het dan ook van groot belang om aan de wetgeving te (blijven) voldoen. En dat is niet altijd even eenvoudig. Elke arbeidsbemiddelingsorganisatie dient een overzicht te hebben van alle persoonsgegevens die worden verwerkt, met welk doel en door welke partij. Organisaties moeten expliciet toestemming vragen voor het gebruik van persoonsgegevens en men kan de toestemming gemakkelijk weer intrekken.

Belangrijke stappen voor arbeidsbemiddelingsorganisaties

Inmiddels is er ontzettend veel informatie aanwezig over GDPR in relatie tot arbeidsbemiddelaars. Ernesto de Miranda, HR Director bij Graydon, licht in bovenstaande video drie belangrijke stappen uit:

  1. Wees transparant. Zorg ervoor dat je kenbaar maakt aan (potentiële) kandidaten welke informatie u van ze verzamelt, met welk doel u dit doet, en wat u vervolgens met deze data doet.
  2. Interne bewustwording. Weten alle medewerkers hoe er binnen de arbeidsbemiddelingsorganisatie met data omgegaan wordt en wat er van ze verwacht wordt?
  3. Privacy statement. Implementeer een privacy statement. Vergeet daarin vooral niet te benoemen welke bewaartermijnen gehanteerd worden en wat de organisatie doet in het geval van een datalek.

Vooral over interne bewustwording wordt niet vaak gesproken. Toch is dit een belangrijk onderdeel van GDPR. Medewerkers dienen immers te weten en te begrijpen welke data voor verschillende processen gebruikt wordt en wanneer deze data wel of niet mag worden aangepast. Zorg ervoor dat uw organisatie hier voldoende tijd aan besteed; hoe beter medewerkers op de hoogte zijn, hoe kleiner de risico’s worden.

Gevolgen van GDPR

U kunt geen artikel over GDPR artikel lezen of de negatieve gevolgen van het niet voldoen aan deze wet worden benoemd. Zo kunnen bedrijven imagoschade oplopen en kunnen boetes worden uitgedeeld. De positieve kanten van GDPR worden minder snel belicht. Juist arbeidsbemiddelingsorganisaties kunnen zich onderscheiden van concurrenten door transparant te zijn over datagebonden bedrijfsprocessen. Wees een voorbeeld en word een trusted partner.

Meer weten over de trends en ontwikkelingen in de arbeidsbemiddelingsmarkt? Lees dan het bracheonderzoek over arbeidsbemiddeling.

Gelijkaardige publicaties
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf permanent geïnspireerd dankzij ...