Datagedreven ondernemen III: menselijk kapitaal is en blijft cruciaal
Terug naar overzicht
blog

Datagedreven ondernemen III: menselijk kapitaal is en blijft cruciaal

De omslag naar een datagedreven aanpak betekent niet dat algoritmen de werkzaamheden van mensen overnemen. In tegendeel: mensen zullen altijd nodig blijven. Zij vormen de verbinding tussen data en de implementatie van inzichten uit deze data. Ze kunnen ervoor zorgen dat inzichten uit data daadwerkelijk worden benut. Zonder goed menselijk kapitaal geen data-gedreven onderneming.

In vorige blogs stonden we al stil bij het belang van een intern gedragen datavisie en -strategie, en het belang van draagvlak op management level. In dit artikel staan we stil bij een andere cruciale schakel op de weg naar de datagedreven organisatie: menselijk kapitaal.

Menselijk kapitaal: wat bedoelen we hiermee?

Onder menselijk kapitaal worden competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden van mensen verstaan, die kunnen leiden tot economische waarde. Creativiteit is een voorbeeld van menselijk kapitaal. Dat is meteen een hele belangrijke: dit is namelijk nodig om innovatief en wendbaar te zijn en te blijven als bedrijf.

In het vorige blog over draagvlak op management level stonden we stil bij het vertrouwen dat het management en de organisatie moet hebben in werknemers die verder van de besluitvorming staan, om zo wendbaar te kunnen zijn. Een voorwaarde voor ontwikkeling naar de een succesvolle onderneming.  Wat we vaak zien is dat juist het management technologie wenst in te zetten om meer controle uit te kunnen oefenen. Dat kan contraproductief werken en kan dodelijk zijn is dodelijk voor de creativiteit. Het is dus een grote drempel voor een meer datagedreven organisatie. Maar hoe brengt u dan het menselijk kapitaal tot bloei?

Verschillende uitgangspunten

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee extreme uitgangspunten:

  • Bedrijven met een visie en een strategie: ze hebben een directie en management die met vertrouwen kijken naar de eigen organisatie, klanten en de markt. Zij durven dus te sturen op hoofdlijnen & output. Data is hier de verbindende factor en aorta voor vertrouwen, ontwikkeling en groei. Mensen voelen zich veilig en durven authentiek naar voren te treden.
  • Bedrijven zonder duidelijke visie en strategie: deze investeren in meer controle mechanismen, sturen op proces in plaats van output, hebben weinig contact met klanten en de markt én hebben angst van boven afgerekend te worden. Data is hier ondergeschikt aan het proces en wordt ingezet als controle middel. Mensen zijn op hun qui-vive en vertonen sociaal managerial wenselijk gedrag.

Uiteraard is deze voorstelling redelijk zwart-wit. Toch zien we in de praktijk veel organisaties die sterk richting het tweede uitgangspunt neigen. In een bedrijf dat daarentegen past in het eerstgenoemde uitgangspunt, heeft de organisatie de verandering omarmd en vertrouwen in de te varen koers. Hierbij zien zij de waarde van de intern opgeslagen kennis en expertise bij medewerkers. Ze voegen deze waarde toe aan het bedrijfsproces via data-intelligentie. Deze interne expertise helpt ook bij het tweaken van algoritmes voor hogere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid om gedrag te voorspellen. Een win-win dus. Zo vindt kennisborging plaats van producten, klanten en processen. Technologie en menselijk vernuft worden op deze manier bij elkaar gebracht.

Het belang van menselijk kapitaal in uw bedrijf

De bedrijfscultuur wordt gevormd door de mensen die werkzaam zijn in een bedrijf. De dynamiek in een bedrijf wordt bepaald door de manier waarop mensen binnen het bedrijf gehoord en gezien worden gedurende veranderingen en ontwikkelingen. Hierbij horen behapbare stappen in de gekozen richting, en continue gezamenlijke reflectie en aanpassingen waar nodig. Mensen kunnen zich namelijk pas goed ontplooien wanneer ze zich veilig voelen in het bedrijf. Een krachtig management met vertrouwen in de organisatie en haar mensen helpt hierbij.

Voor het doorvoeren van een succesvolle datavisie en -strategie zijn er dus mensen nodig. Zij vormen de verbinding tussen de data en succesvolle implementatie van inzichten uit data, want met alleen data bent u nog nergens. Het is dus cruciaal dat u het belang van menselijk kapitaal voor uw bedrijf niet onderschat. Zonder uw mensen wordt innoveren een lastig verhaal. Hoe gaat uw bedrijf hiermee om?

Menselijk kapitaal in crisistijd

Ook nu verkeren we in onzekere tijden en wordt menselijk kapitaal ten onrechte vaak als een onnodig hoge kostenpost gezien. Het is één van de eerste dingen waarop bezuinigd wordt wanneer het slecht gaat met een bedrijf. Een reorganisatie betekent mensen eruit, met als gevolg dat er veel kennis en ervaring verloren gaat.

In tijden van crisis, zoals ook nu het geval is, is menselijk kapitaal van groot belang en heeft data een meer indicerende rol. Waar het RIVM dagelijks met cijfers en grafieken komt, kijkt het Outbreak Management Team (OMT) ook naar de menselijke maat. Bijvoorbeeld door zich bezig te houden met vraagstukken als: in hoeverre kan het IC-personeel de ontwikkelingen aan? Wanneer deze specialisten uitvallen door overbelasting, zijn we namelijk nog veel verder van huis.

Dit schetst een duidelijk beeld van hoe op een moderne en humane wijze een crisis als deze het hoofd kan worden geboden. Dankzij datagedreven, krachtig leiderschap met vertrouwen in de mensen en samenleving. Een mooi voorbeeld hoe de data-gedreven organisatie kan functioneren.

Meer informatie?

Kunt u wel wat hulp gebruiken in uw stappen richting datagedreven ondernemen? Hier vindt u meer informatie over de mogelijkheden en kunt u uw gegevens achterlaten als u hierover in gesprek wilt gaan of meer zou willen weten.

Naar een data-gedreven aanpak

In een volgend artikel zullen we stilstaan bij silo-denken, waarom u hiervoor op moet passen met oog op een data-gedreven aanpak en welke acties u kunt ondernemen om silo-denken tegen te gaan.

Gelijkaardige publicaties