Data als smeermiddel van het nieuwe denken: maak gebruik van een Customer Data Platform
Terug naar overzicht
blog

Data als smeermiddel van het nieuwe denken: maak gebruik van een Customer Data Platform

Gelooft u in de voordelen van een datagedreven onderneming? Dan bent u al een heel eind op weg. In het vorige blog hebben we de valkuilen van het silodenken benoemd en de beperkingen van legacy, ofwel verouderde, systemen op weg naar de datagedreven organisatie. Deze legacy systemen zijn de voornaamste drempels in het doorvoeren van de datastrategie op weg naar de datagedreven cultuur. Een praktisch hulpmiddel om te voorkomen dat dit idee strandt op de IT-tekentafel, is het Customer Data Platform (CDP). Maar hoe gaat u hiermee aan de slag?

Het begint bij het begin: de WHY

Voor veel marketeers en communicatiespecialisten is het denken vanuit de ‘Why', 'How' en 'What’ van Simon Sinek, ook wel de golden circle, een eye-opener geweest. Deze denkwijze is al jaren leidend voor het opzetten van een marketing communicatie strategie. Het gaat er hierbij niet zozeer om de doelgroep te benaderen van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten. Zo wordt de doelgroep voorzien van context en perspectief, bijvoorbeeld door het maken van een compelling story: een relevant en herkenbaar verhaal. Houd deze gedachte eens vast en projecteer deze dan op het streven naar een datagedreven cultuur. Zou u dan beginnen met het implementeren van een (nieuw) IT systeem (de 'What') of nadenken over een anders in te richten operationeel proces (de 'How')?

Strategie is leidend

Het begint bij een doordachte strategie om waarde te creëren uit (operationele) data en deze inzichten te gebruiken voor verbetering van bestaande bedrijfsprocessen en waarde toe te voegen in (nieuwe) businessmodellen. U moet dus een gezamenlijke stip op de horizon creëren om medewerkers te voorzien van context en perspectief. Dit doet u door middel van een compelling data story. Zo verbindt u uw medewerkers en de afdelingen waartoe ze behoren onderling met elkaar, en is er geen sprake van silo-denken.

In een later stadium hoeft er pas nagedacht te worden over een plan rondom data-governance en master data management; en om deze later in te bedden in de operationele organisatie. En niet verassend, hier zullen we tegen IT legacy aanlopen die niet praktisch 1-2-3 op te lossen is, stopt het hier dan?

Praktische oplossing: het Customer Data Platform (CDP)

Een Customer Data Platform (CDP), ook wel klantgegevensplatform, vormt een klantendatabase die toegankelijk is voor andere systemen. Een CDP integreert alle relevante databronnen – intern en extern, offline en online – waarmee profielen en segmenten kunnen worden opgebouwd. Vervolgens kan er met behulp van slimme modellen (Artificial Intelligence – AI) een advies worden gegenereerd voor een beslissing of vervolgactie via een voorkeurskanaal. 

Is het Customer Data Platform alleen voor marketeers?

Wanneer u aan diverse personen vanuit verschillende afdelingen vraagt voor wie het CDP is bedoeld, zult u hoogstwaarschijnlijk ervaren dat de meeste medewerkers het Customer Data Platform zien als een instrument voor de marketeer. Dit is echter een misvatting. Het gaat hier om de disciplines rondom data-integratie en management, rondom segmentatie en profilering, inzichten uit analyse en uiteraard rondom activatie om conversie te realiseren. Het grijpt dus in op diverse geledingen en mensen binnen de organisatie. Het is dan ook van wezenlijk belang dat alle betrokkenen de waarde van data bezien vanuit hetzelfde perspectief en voldoende context hebben waarom ze doen wat ze doen.

Vanuit de compelling data story begrijpt eenieder welke kennis zij als individu en als afdeling kunnen toevoegen, en dus waarde bijdragen aan de bedrijfskolom. Data en het platform fungeert dan als smeermiddel van het nieuwe denken. Wat er anders gebeurt, is dat er heel veel data rondgaat over het platform. Maar betekent gebruik maken van veel data dan ook hetzelfde als datagedreven opereren?

Data vanuit een modern perspectief

Het is een misverstand om vertrouwen te zoeken in het nieuwste systeem of platform op weg naar de datagedreven onderneming: dit zijn slechts hulpmiddelen. Het vertrouwen moet vanuit de interne organisatie komen die ontdekt waar de potentiele kracht zit van de tot dusverre onontgonnen (interne) data. De kennis van de aanwezige data zit in de hoofden van medewerkers. Veel van deze kennis is echter aan banden gelegd in processen en systemen, en is hierdoor minder inzetbaar. Het gevaar ligt dan ook op de loer dat het Customer Data Platform wordt gevoed met data op basis van de oude principes. In welke mate gaat het CDP dan het verschil maken? Gaat het Customer Data Platform dan helpen om ook de ‘data mindset’ te veranderen en aanzetten tot groei die u voorstaat, of blijft het bij een nieuwe IT- implementatie? Een CDP is een logisch vervolg op een data-strategie, en niet andersom.

Laagdrempelig

De technologische ontwikkelingen gaan snel. Daardoor is het ook bij de legacy systemen veelal mogelijk om data te ontsluiten en deze te integreren in het CDP. Doordat een CDP vaak modulair is opgebouwd, kunt u met kleine stappen beginnen. Een platform waarop alle (klant)data van zowel binnen als buiten de organisatie centraal binnenkomt en overzichtelijk en toegankelijk is, biedt dus veel steun in uw weg naar data-gedreven ondernemen.

Meer weten?

Voelt u ook dat het tijd is voor een gedragen datavisie en -strategie in uw organisatie? Wilt u de omslag maken naar een datagedreven organisatie en heeft u net als zoveel anderen ook nog last van de nodige legacy? Het Customer Data Platform kan u zeker ondersteunen om laagdrempelig alle beschikbare data te integreren en direct in te zetten. Kunt u hier wel wat hulp bij gebruiken? We helpen u graag op weg.

Naar een datagedreven aanpak

Gelijkaardige publicaties