press release

Rechter verbiedt KVK om nieuwe gebruiksvoorwaarden handelsregister in te voeren

Rechter oordeelt: KVK moet status quo respecteren

Amsterdam, 4 juni 2021 – De rechtbank Midden-Nederland heeft de KVK in een vonnis van vandaag verboden om haar nieuwe gebruiksvoorwaarden voor het handelsregister in te voeren. In een door de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) aangespannen kort geding overweegt de rechter dat er een reële kans bestaat dat de KVK de (her)gebruiksmogelijkheden van handelsregisterinformatie daarin te vergaand beperkt, in strijd met de nieuwe Open Data Richtlijn. De KVK moet tegenover leden van de Vereniging de status quo respecteren, zolang er nog geen uitspraak is gedaan in de tussen partijen aanhangige bodemprocedure. 

Handhaven status quo 

De VVZBI begon eerder een bodemprocedure tegen de KVK over diens nieuwe gebruiksvoorwaarden van het handelsregister, op basis van een beweerdelijk databankenrecht. De vereniging stelt zich daarin op het standpunt dat er geen databankenrecht rust op het publieke handelsregister en dat het wettelijk beschermde recht op het hergebruik van handelsregisterinformatie door de KVK dreigt te worden uitgehold. De kortgedingrechter heeft nu bepaald dat zolang deze procedure loopt, de KVK de status quo moet respecteren. Dit betekent dat de KVK haar nieuwe gebruiksvoorwaarden niet aan leden van de VVZBI mag opleggen zolang de bodemprocedure nog onder de rechter is. Hiermee wordt voorkomen dat de leden van de VVZBI gedwongen worden vergaande en onomkeerbare aanpassingen te doen in hun bedrijfsprocessen, terwijl nog allerminst zeker is of de grond hiervoor wel rechtsgeldig is.

Terechte beslissing

Jeroen Kempers, voorzitter van de VVZBI: “We zijn erg blij dat de rechter ons in het gelijk heeft gesteld voor wat betreft de overgangstermijn naar de nieuwe gebruiksvoorwaarden van het Handelsregister. Het is niet meer dan terecht dat tijdens de looptijd van de bodemprocedure onze aloude afspraken met elkaar blijven gelden, zeker omdat de grond waarop de KVK haar nieuwe gebruiksvoorwaarden heeft gebaseerd, het databankenrecht en de beoogde inzet daarvan, nog onderwerp is van de rechtszaak. 

Over de Vereniging voor Zakelijke B2B Informatie

De Vereniging voor Zakelijke B2B informatie is opgericht door zes toonaangevende aanbieders van bedrijfsinformatie: Altares Dun & Bradstreet, CreditDevice, Creditsafe, Company.info en Graydon. Gezamenlijk bedienen zij het overgrote deel van de Nederlandse markt voor krediet- en bedrijfsinformatie. Ze ondersteunen tienduizenden bedrijven in rechtszeker handelen bij miljoenen zakelijke overeenkomsten per jaar door het verstrekken van betrouwbare, complete en actuele bedrijfsinformatie. Deze informatie stelt bedrijven in staat om onderbouwde zakelijke beslissingen te nemen, kansen te identificeren en risico’s te verkleinen. Openbare bedrijfsinformatie is hiervoor één van de belangrijkste bronnen, die wordt verrijkt met informatie uit andere bronnen en eigen ontwikkelde data-intelligentie. De vereniging is dan ook groot pleitbezorger van snelle, technisch functionele en eerlijke toegang tot bedrijfsinformatie. 

Search
Klik voor meer informatie op de site van Vereniging voor zakelijke B2B informatie
Gelijkaardige publicaties