Graydon_Scores.jpg

De kans op opheffing

Uw klanten behoren tot uw kostbaarste goed. U investeert dan ook tijd, geld en middelen in hen. U legt hen in de watten en u houdt hen in de gaten als het wat minder gaat. En toch is het na verloop van tijd soms niet te vermijden dat ze er plots mee ophouden. Bijzonder jammer voor alle inspanningen die u gedaan heeft. Met de kans op opheffing kunt u dit nochtans voorspellen.

De kans op opheffing gaat na hoe groot de kans is dat een bedrijf binnen de 12 maanden ophoudt te bestaan. Niet zozeer door faillissement, maar ook door ontbinding, fusie, overname en stopzetting. De score houdt daarbij rekening met onder andere financiële gegevens, betalingservaringen, activiteiten van moeder- of dochterondernemingen, demografische gegevens en tal van andere elementen.

Een onmisbaar hulpmiddel om uw strategie voor de toekomst uit te tekenen

  • Het geeft u enerzijds een idee van de klanten die mogelijk kunnen afglijden naar wanbetaler. Het zijn klanten waarvan u het betaalgedrag goed in de gaten moet houden.
  • Anderzijds geeft het u ook inzicht in de klanten die in de toekomst niet meer zullen bijdragen aan uw omzet. Omzetverlies komt dus niet langer onverwacht. U kunt vooraf het verlies inschatten en in die zin is het – samen met de groeiverwachting – een onmisbaar hulpmiddel om uw strategie voor de toekomst uit te tekenen.
Meer weten? Vul het formulier in, dan neemt één van onze specialisten meteen contact met u op.

Vul uw gegevens in

Snel en efficiënt beslissen op basis van eenvoudig te interpreteren scores.

Uit data valt een schat aan informatie te halen. Het komt erop aan de relevante data te verzamelen, te combineren, te analyseren en vervolgens om te zetten naar waardevolle inzichten. Bij voorkeur in de vorm van een eenvoudig te interpreteren score, die het mogelijk maakt om snelle en efficiënte beslissingen te nemen.

Integraties

Graydon beschikt over een enorme database met bedrijfsinformatie en (voorspellende) scores. Alle gegevens kunnen via API's ontsloten worden in uw eigen systemen. Eenmaal gekoppeld, hebben alle afdelingen binnen uw bedrijf meteen toegang tot de meest recente data. Kortom, met de API’s van Graydon integreert u snel en eenvoudig bedrijfsgegevens en scores in de systemen en de applicaties waar u vertrouwd mee bent.