press release

Graydon jaarverslag 2020

Graydon jaarverslag 2020

2020 was een bewogen jaar. We kijken terug op een jaar dat anders uitpakte dan een ieder had voorzien.

Graydon draagt bij aan meer rechtszekerheid in de economie door betrouwbare informatie te ontwikkelen voor haar klanten. Nog nooit is dat zo relevant geweest in het afgelopen jaar, waar het bedrijfsleven te maken kreeg met onzekerheid in het zakendoen. Nog steeds ondervindt het bedrijfsleven hinder door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis.

Graydon is er dan ook trots op dat zij dankzij haar kwaliteiten als bedrijfsinformatiespecialist kans heeft gezien om direct in te spelen op de COVID-19-situatie. Graydon heeft producten ontwikkeld waarmee overheden en bedrijven inzicht krijgen in de impact van COVID-19 op de maatschappij en de economie. Dit heeft geleid tot het ondersteunen van overheden in hun beleidskeuzes voor maatregelen en bedrijven in hun ondernemerschap.

In andere delen van het productportfolio ondervond Graydon zelf ook de gevolgen van COVID-19 en is de omzet teruggelopen. Graydon heeft daarom goed gekeken naar haar bedrijfsvoering, naar de omstandigheden in de markt en heeft kostenreductiemaatregelen en een aantal eenmalige lasten genomen. Deze drukken op het resultaat 2020. Ondanks alles, is Graydon haar missie van het bieden van next generation intelligence door middel van vernieuwende inzichten en hoge datakwaliteit, niet uit het oog verloren. Graydon is dan ook blijven investeren in productvernieuwing om nieuwe kansen te benutten en toegevoegde waarde te bieden in nieuwe gebieden zoals risicomanagement en compliance.

Meer inzichten over onze bedrijfsvoering en resultaten in 2020 leest u in ons jaarverslag.

Met vriendelijke groet,

Caroline Schouten
CFO

Download hieronder het jaarverslag van 2020

Download hieronder het jaarverslag van 2019

Download hieronder het jaarverslag van 2018

Gelijkaardige publicaties