De verwerking van gegevens van ondernemers: hoe werkt het en wat zijn de voordelen?

Wat doet Graydon?

Graydon gelooft dat transparantie het vertrouwen tussen zakenpartners vergroot en dat het zakelijk verkeer gestimuleerd wordt als organisaties een goed beeld hebben van de kansen en risico’s van (mogelijke) samenwerkingen. Graydon verzamelt, verrijkt en combineert daarom (openbare) informatie van en over ondernemingen en genereert zo waardevolle inzichten. Met die inzichten stelt Graydon haar klanten in staat om beter onderbouwde zakelijke beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld voor het aangaan, voortzetten of uitbreiden van een samenwerking. Het hebben van inzicht in de (financiële) staat van een onderneming, prospect of andere relatie, helpt daarbij. Daarnaast maakt Graydon op basis van haar database allerlei analyses die klanten in staat stellen om hun concurrentiepositie te verstevigen. De klanten van Graydon bestaan uit zowel grote als kleine ondernemingen, overheidsinstanties en verenigingen in uiteenlopende sectoren.

Graydon Customer Due Diligence

Wat doet Graydon met de gegevens van ondernemers?

Graydon maakt gebruik van informatie over bedrijven uit openbare bronnen, zoals het Handelsregister, openbare registers (zoals het Insolventie- of curatele- en bewindregister) en gerechtelijke uitspraken zoals gepubliceerd op rechtspraak.nl, websites als Overheid.nl en in de Staatscourant. In combinatie met gegevens van ondernemers zelf levert dit nuttige en waardevolle inzichten op over bijvoorbeeld de financiële gezondheid, de concernstructuur of opvallende kenmerken van bedrijven.

De informatie die Graydon verwerkt over ondernemers bevat doorgaans de contactgegevens van de onderneming, informatie over bestuurders (zoals naam en geboortedatum en de periode waarin iemand bestuurder is of was), aandeelhouders en gevolmachtigden, gegevens van de uiteindelijke belanghebbende, financiële gegevens op basis van jaarrekeningen en het betaalgedrag van de onderneming op basis van betaalervaringen van andere organisaties. Deze verzamelde gegevens worden op verschillende manieren gebruikt, maar hebben altijd tot doel een getrouw beeld te geven van een onderneming, het signaleren van groeimogelijkheden of het inzichtelijk maken van risico’s. Bijvoorbeeld op het gebied van het betaald krijgen van facturen, het identificeren van snel groeiende ondernemingen, het herkennen van mogelijke frauduleuze zakenpartners, het screenen van bestuurders en andere belanghebbenden van een onderneming of het sneller en gemakkelijker voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de Wwft of de Sanctiewet. Dat scheelt een hoop onnodig papierwerk en dus tijd.

Wat zijn de voordelen voor ondernemers?

Voor alle ondernemers, opdrachtgevers, leveranciers en andere zakenpartners is het van belang om te weten met wie zij zakendoen. Niet alleen de klanten van Graydon, maar ook ondernemers in het algemeen profiteren van de inzichten die Graydon verschaft:

  • Ondernemers kunnen op basis hiervan eenvoudiger en sneller toegang krijgen tot leverancierskrediet, subsidies of andere vormen van financiering (zoals bijvoorbeeld een leaseauto).
  • Ondernemers kunnen sneller zaken doen. Door de geaggregeerde informatie die Graydon verschaft, kunnen ondernemers bijvoorbeeld sneller geaccepteerd worden als klant of leverancier. Zou die geaggregeerde en gevalideerde informatie er niet zijn, dan zullen ondernemers gevraagd worden zelf allerhande informatie over zichzelf aan te leveren. Dit kost onnodig veel tijd en werk en heeft bovendien tot gevolg dat ondernemers meer en gedetailleerdere informatie moeten aanleveren. Informatie komt zo gefragmenteerd bij verschillende leveranciers terecht.
  • Zakendoen draait om vertrouwen. Kleine ondernemers beschikken doorgaans niet over dezelfde (financiële) middelen als grote ondernemingen om op basis van allerlei campagnes het vertrouwen in de onderneming op te bouwen. Doordat de inzichten in bedrijven door Graydon voor iedere onderneming – hoe groot of klein ook – op uniforme wijze worden vastgesteld, kunnen ook kleine ondernemers op basis van deze informatie eenvoudig vertrouwen verkrijgen.  Dit stimuleert het economisch verkeer.
  • Ondernemers kunnen met meer vertrouwen zakendoen. Mede door de inzichten van Graydon wordt de rechtszekerheid, transparantie en het vertrouwen in het economisch verkeer gestimuleerd. Zonder deze inzichten zijn organisaties niet of minder goed in staat een duidelijk beeld te vormen van ondernemingen waarmee zij zakendoen of een zakelijke relatie aan willen gaan.

Kortom

Graydon bevordert transparantie en vertrouwen tussen zakenpartners, vaak zelfs sneller en mogelijk ook objectiever dan bedrijven zelf kunnen realiseren. Met name kleine ondernemers profiteren hiervan. Zij hebben lang niet altijd dezelfde (marketing)middelen tot hun beschikking die grote bedrijven wel hebben om hun zichtbaarheid, reputatie en vertrouwen in de markt te vergroten. Zou de informatie van Graydon er niet zijn, dan heeft dit dan ook directe, nadelige gevolgen voor de (kleine) ondernemer: het verkrijgen van krediet wordt lastiger en er zal minder snel een zakelijke relatie met hen worden aangegaan.

Meer informatie over het gebruik van gegevens

In onze privacyverklaring is uitgebreide informatie te vinden over de verwerking van persoonsgegevens. Neem gerust contact op bij eventuele vragen over het gebruik van gegevens door Graydon via service@graydon.nl.