Public sector

Public sector or government is a broad concept. At state, regional and local level, each organisation involved has its own challenges and priorities. But too little use is made of data and insights to overcome those challenges. In addition, there is a lack of cohesion and organised collaboration at an interdisciplinary level does not always run smoothly. Graydon acts as a reliable partner and catalyst in various transparent public-private partnerships to set up efficient procedures and achieve the best results.

Publieke sector

Data-driven policy making

There is still room to make more data-driven government decisions. Because a great deal of valuable data and information is scattered, policymakers lack the correct action-oriented insights. However, these are necessary to achieve quick, effective results.

Providing ready-made insights in combination with the use of the latest technologies makes Graydon a valued partner. We deliver measurable results in public-private partnerships to evolve from blind to data-driven policy making.

Graydon Publieke sector - ondermijning - het proces

Het proces start met de identificatie van de onderneming via het bedrijfsinformatierapport. Naast de algemene bedrijfsgegevens krijgt u meteen inzicht in de financiële gegevens van de onderneming. Een trend is meteen zichtbaar omdat Graydon u de laatste 5 jaren van de jaarrekening toont.

Nu u de onderneming heeft geïdentificeerd, wordt het relatienetwerk van deze onderneming in kaart gebracht. U krijgt in een grafische weergave inzicht in het 1e en 2e graad relatienetwerk van de ondernemer. Deze inzichten zijn gericht op bedrijfsentiteiten en natuurlijke personen. Om het u nog effectiever te maken, kunt u ook hier weer doorklikken om diepgaander onderzoek uit te voeren.

Het relatienetwerk wordt daarnaast automatisch voor u gescreend op ruim 75 opvallende kenmerken, geclassificeerd op bedrijfsniveau, financieel niveau, bestuursniveau, nieuwsmedia of andere relevante onderwerpen. Ook hier bepaalt u zelf welke informatie voor u belangrijk is.

Een volgende stap is de identificatie van de Uiteindelijk Belanghebbende (UBO). Ofwel: wie trekt er aan de touwtjes bij de onderneming? Komt dit overeen met de vergunningsaanvrager? Een screening op sanctielijsten, political exposed persons en negatieve nieuwsmedia behoort tot uw mogelijkheden.

Om te voorkomen dat u na de vergunningsaanvraag te maken hebt met een ”stroman”, krijgt u de mogelijkheid om de onderneming op te nemen in de monitoring. Verandert er plots een bestuurder of vindt er een andere wijziging plaats binnen het bedrijf? U ontvangt er automatisch een bericht van via e-mail.

Towards an organised government

The government landscape is very fragmented. For example, anyone who is actively involved in law enforcement or wants to tackle the coronavirus crisis cannot do this alone, but will need support and insights from other stakeholders in the context of a multidisciplinary investigation. There is added value for every organisation if all available information is shared on one central platform. Where one service knows what the other service is doing. Only when that is possible will you get an efficient public organisation that is also able to pursue an unambiguous policy.

Wat levert samenwerking met Graydon op voor de gemeente?

 • De gemeente ontvangt betrouwbare en complete data. Hierdoor beschikt de gemeente altijd en op elk moment over de juiste inzichten voor verdere besluitvorming.
 • Proactieve monitoring, waarbij arbeidsintensieve processen uit handen worden genomen.
 • De gemeente kan volwaardig toezicht houden op een juiste besteding van zorggelden aan de kwetsbare mensen in de samenleving.
 • Mogelijke wantoestanden worden aan de voorkant gesignaleerd.
 • Grip houden op het proces gedurende de gehele periode.
 • Voorkomen van achteraf geleden schade en reputatieschade.    

Waar begin ik als gemeente?

Stel duidelijk doelen. Betrek vooraf de verschillende stakeholders uit het Sociale Domein. Samenwerking leidt tot inzicht en vereisen vervolgacties. Dit raakt niet alleen de contractmanager, maar ook de beleidsmedewerker, de uitvoerende en de toezichthouder. Alle betrokkenen meenemen, betrekken en trainen, is onderdeel van de activatiefase door Graydon.

Fasegewijze aanpak is mogelijk. Begin daar waar de meeste urgentie is. Niet alles hoeft en kan tegelijk.

 • Individuele bedrijfstoetsing.
 • Analyse gecontracteerde zorgaanbieders.
 • Sociaal Domein Dashboard (TOBI).
 • Integratie: alle data gekoppeld aan gangbare systemen via API’s.
Individuele bedrijfstoetsing + netwerkrapportage + overzicht opmerkelijke kenmerken

Check via Graydon de individuele zorgaanbieder. De informatie die u ontvangt bevat onder andere:

 • Financiële gegevens zoals jaarcijfers en betaalgedrag.
 • Unieke scores: kredietscore, kredietbedrag, faillissementen- en opheffingsscore.
 • Bestuurders- en/of bedrijfsverbindingen.
 • UBO & Compliance check bestuur.
 • Monitoring: ontvang dagelijks alerts over wijzigingen m.b.t. datamutaties in eerder opgevraagde bedrijfstoetsingen.
Graydon en het sociaal domein
Publieke sector - sociaal domein - XSeptions
Analyse Sociaal Domein gecontracteerde zorgaanbieders

Via een uitgebreide scan van alle gecontracteerde zorgaanbieders krijgt de gemeente een duidelijk beeld van de huidige situatie. Inzichten worden teruggekoppeld in overzichtelijke grafieken en data lijsten, met toelichting en duiding.

 • Hygiëne check m.b.t. contractadministratie. Kloppen de NAW-gegevens met de KVK? Zijn er al zorgpartijen die zijn uitgeschreven of komen ze dubbel voor in de administratie?
 • Hoe staan zorgaanbieders ervoor qua kredietwaardigheid? Welke staan op omvallen?
 • Zijn er dubieuze verbindingen in bestuur of bedrijf?
 • Is er sprake van buitensporige winst of een hoge current ratio?
 • Het leeuwendeel van de zorgpartijen behoeft geen aandacht. Focus toezicht dus op de partijen die extra aandacht vragen en waar actie nodig is.
Graydon en het sociaal domein
Graydon en het sociaal domein
Dashboard Sociaal Domein

Direct inzicht in:

 • Opvallend snel groeiende bedrijven.
 • Opvallend hoge winsten.
 • Ondernemingen met een verhoogde kans op faillissement.
 • Goed presterende bedrijven.

Diepgaand bestuderen van:                                         

 • Onderliggende relaties van bestuur en bedrijf.
 • Jaarrekeningen, inclusief benchmark.
 • Opvallende kenmerken zoals bestuurderswijzigingen en nieuwsmedia.
 • Graydon scores (kredietvlag, kredietlimiet, kans op faillissement).
 • Benchmark van uw portefeuille versus alle zorgbedrijven in Nederland.

Standaard inclusief:

 • Managementrapportage downloads (PDF en Excel).
 • Onbeperkt aantal gebruikers en in te richten op gebruikersniveau.
 • Monitoring van ontwikkelingen bij de zorgaanbieder op korte en lange termijn.
Graydon en het sociaal domein
Graydon en het sociaal domein
Graydon en het sociaal domein
Graydon en het sociaal domein

Transparency

Graydon provides action-oriented insights, so that governments and local authorities can work faster and more effectively. Among other things, an advantage in general enforcement, where authorities often look for a needle in a haystack. But why spend time and energy on files that cannot be blamed in any way on the basis of an automatic screening? By working purposefully and efficiently, you free up time to focus on the files that do require your attention.

Graydon also strives to combine as many relevant and qualitative data sources as possible in a safe, transparent and legally correct manner in order to provide better insights. That requires trust and we work on it every day.

In addition to customisation, off-the-shelf solutions such as the Graydon City Dashboard, the Shock Resistance Score, and our solutions to proactively detect malicious practices are in regular use by various local authorities and government agencies.

Inkoop, contract- en leveranciersmanagement

Jaarlijks wordt er voor tientallen miljarden euro’s ingekocht door de Publieke Sector. Hierbij gaat men op zoek naar de beste producten en diensten.

Binnen de Publieke Sector hebben wij te maken met meerdere vormen van aanbesteden: enkelvoudig, meervoudig of Europees, maar dus ook met meerdere aanbestedingsregels.

Ondanks alle regels zijn er legitiem een aantal redenen en mogelijkheden om gebruik te maken van data. Data welke helpt om de markt te verkennen, te identificeren, inzichten te verkrijgen en zelfs slimmere beslissingen te nemen.

Met bruikbare en vooral betrouwbare informatie krijgen alle betrokkenen veel meer inzicht in het proces. Door de data te verrijken, krijgt u een completer inzicht van het leveranciersbestand, maar ook in de economische situatie van uw leverancier.

Wat zijn nu de voordelen van het gebruik van data bij Inkoop?

 • Meer inzicht in de markt en het leveranciersbestand
 • Leveranciers kunnen eenvoudig worden geïdentificeerd
 • Veranderende situatie bij uw leveranciers wordt inzichtelijk gemaakt
 • Faillissementsrisico’s worden inzichtelijk gemaakt
 • Kans op ondermijning wordt aanzienlijk ingeperkt.

Door data op de juiste manier te gebruiken, kunt u het verschil maken. Ja, er is oneindig veel data beschikbaar en ja, er komt steeds meer data bij. Maar begrijp dat data alleen voor u kan werken als u overkill voorkomt. U werkt hierdoor efficiënter en doelmatiger, omdat u over de juiste data beschikt die aanduiden welke leveranciers geen risico vormen en welke meer aandacht verdienen.

En nee, u hebt geen slimme software nodig om effectief en doelgericht met data te gaan werken. Het is vooral belangrijk dat u data gebruikt die daadwerkelijk bijdraagt aan uw doelstellingen.

Marktonderzoek

Het komt steeds meer voor dat u lokaal of regionaal wilt inkopen maar dat u onvoldoende zicht heeft op de ondernemingen die het product of de dienst kunnen of willen leveren.

We maken vaak gebruik van de bekende online zoekmachines of de inmiddels bekende marktpartijen. Echter missen we dan nieuwkomers zoals starters of ondernemingen die zich recentelijk gevestigd hebben in de regio na een verhuizing. Ondernemers die mogelijk voldoen aan uw wensen en eisen en die ook graag uw leverancier willen zijn. Ondernemers die mogelijk niet bij u in beeld kwamen.

Met de ondersteuning van de Graydon Market Monitor heeft u direct inzicht in alle ondernemingen: lokaal, regionaal of nationaal en met de doorklikmogelijkheid maakt u de markt meteen inzichtelijk. Gebruik uw downloadmogelijk en binnen enkele klikken heeft u de ondernemingen op papier of op uw beeldscherm. 

Identificatie van uw leverancier

Het is van groot belang voor uw organisatie dat u uw leverancier identificeert.

Mogelijk is een PEP, Politiek Prominent Persoon, een uitsluiting voor de opdracht. Of mogelijk is de economische situatie bij deze (potentiële) leverancier niet goed en vormt dit een risico op faillissement in de toekomst. Het zijn risico’s die impact hebben op uw organisatie.

Hieronder een voorbeeld van een stappenplan dat niet langer vraagt dan 10 minuten van uw tijd.

Graydon Inkoop, contract- en leveranciersmanagement

Natuurlijk bent u er niet alleen met bovengenoemd stappenplan. We realiseren ons ook dat strategische leveranciers mogelijk een andere benadering hebben dan leveranciers van routineproducten. Maar in iedere situatie is uw organisatienaam verbonden aan deze opdracht en leverancier.

U wilt voorkomen dat een leverancier risico vormt voor uw organisatie en dat genomen risico voorpaginanieuws wordt van de (lokale) media.

U bepaalt welke data u gebruikt, hoe u deze gebruikt en of u deze gebruikt.

Wij helpen u als 134 jarige dataverwerker met betrouwbare en schaalbare data oplossingen!

Success Stories
See all cases
 • Saxion Hogeschool

  "Dankzij de oplossingen van Graydon kunnen wij op tijd maatregelen treffen en proactief inspelen op veranderingen."
  Jaques Heeren
  Senior Inkoper, Saxion
  Read more
  Saxion