press release

Zakelijke facturen ruim een dag sneller voldaan dan vorig jaar

Amsterdam, 12 december 2019 – Zakelijke facturen worden alsmaar sneller betaald dan in 2018. In het derde kwartaal van 2019 betaalt het Nederlands bedrijfsleven haar facturen na gemiddeld 39,5 dagen, ruim een dag sneller dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In vergelijking met het vorige kwartaal (39,2 dagen) is het betaalgedrag iets afgenomen.

“De verbetering van het betaalgedrag zagen we al in het vorige kwartaal. Het is dus goed om te merken dat de verslechtering die we aan het begin van het jaar noteerden, zich niet heeft doorgezet”, aldus Maurice van Weerdenburg van Graydon. “Sterker nog, het is pas vier keer eerder voorgekomen dat het gemiddelde betaalgedrag onder de veertig dagen uitkwam. Het verbeterde betaalgedrag zien we terug in vrijwel alle sectoren en provincies. Bovendien blijkt dat het verschil tussen de snelste en langzaamste betalingen kleiner wordt. Toch verwachten we dat een verdere daling mogelijk is.”

Horecabedrijven betalen het snelst

Uitgesplitst op sectorniveau, laat de Graydon Barometer Betaalgedrag zien dat bedrijven in de Horecasector hun facturen opnieuw het snelst betalen, gemiddeld na 36,9 dagen. Ze betalen daarmee bijna twee dagen sneller dan in het derde kwartaal van 2018, toen facturen nog na 38,8 dagen werden voldaan. Andere snelle betalers zijn de Cultuur, sport en recreatie (37,9 dagen) en Landbouw, bosbouw en visserij (38,4 dagen). Bij beide sectoren is sprake van een verbetering van 1,8 dagen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Facturen worden wederom het langzaamst betaald door bedrijven in de Water- en afvalverwerkingsector (42,2 dagen). De sector wordt gevolgd door de IT & Communicatie (42,0 dagen) en de Leasebedrijven (41,6 dagen). Wel moet worden opgemerkt dat ook deze langzame betalers hun betalingssnelheid hebben weten te verbeteren ten opzichte van het derde kwartaal van 2018. De grootste verbetering in betaalsnelheid is te zien bij de Transport en Logistieksector, daar worden facturen nu 2,6 dagen sneller voldaan. De Winning van delfstoffen (-0,5 dagen) en de Vastgoedsector (-0,9 dagen) zijn de enige twee sectoren die een kleine verslechtering van het betaalgedrag laten zien ten opzichte van het derde kwartaal van 2018.

Facturen het snelst betaald in Zeeland en Drenthe

In vergelijking met het derde kwartaal van 2018 zijn de verhoudingen op provinciaal niveau nagenoeg hetzelfde gebleven. Facturen worden nog steeds het snelste betaald door bedrijven in Zeeland en Drenthe. Ook op provincieniveau zien we dat facturen aanzienlijk sneller betaald worden dan in dezelfde periode in 2018. Waar Zeeuwse bedrijven vorig jaar facturen na 38,8 dagen voldeden, is dat nu 38,0 dagen. In Drenthe is het betaalgedrag verbeterd van 39,2 dagen in 2018 naar 38,1 dagen in 2019. Kijken we naar de provincies waarin facturen het langzaamst worden betaald, dan zien we Flevoland (40,9 dagen) en Zuid-Holland (40,2 dagen) opnieuw onderaan staan, maar ook hier is sprake van een verbetering ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Groningen en Limburg laten de grootste verbetering zien in betaalgedrag: daar worden facturen 1,5 dag sneller betaald dan in het derde kwartaal van 2018.

Download hier de Graydon Barometer Bataalgedrag Q3 2019